Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на електронна техника“

Включването на нова специалност „Охранителна техника и системи за сигурност“ към професията „Техник на електронна техника“ (Заповед № 09-2973/28.11.2019 г. на министъра на образованието и науката) от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) налага изменения в Наредба № 20 от 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на електронна техника“.

Проектът, включващ и специалност „Охранителна техника и системи за сигурност“ е разработен на основание чл. 42, т. 3, буква „б“ от ЗПОО, приет е от Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и е предложен за утвърждаване от председателя на НАПОО на основание чл. 48, ал. 2, т. 4, буква „б“ от ЗПОО.


Дата на откриване: 16.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 16.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари