Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода до 2030 г.

 

Основната цел на националната стратегия е осигуряване провеждането на добре координирана горска политика. Тя е основополагащ документ, който задава визията и стратегическата рамка на държавната политика за постигане на дългосрочно и устойчиво управление на жизнени и продуктивни многофункционални гори при поддържане на устойчивост и конкурентоспособност на горския сектор, което е основа за по-висок жизнен стандарт в планинските и селските райони.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“,  

 Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 AGoleva@mzh.government.bg  

 


Дата на откриване: 11.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 12.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари