Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране към МРРБ

С проекта на изменения и допълнения на Правилника за функциите, задачите и състава на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране към министъра на регионалното развитие и благоустройството (КС по МПП) са направени предложения за промени поради три основни причини:

  • Изменения, които се налагат поради структурните промени в институциите и промяната в наименованията на три министерства, както и разпределянето на функциите на предишното Министерство на икономиката към новите 2 министерства - Министерство на иновациите и растежа и Министерството на икономиката и индустрията. 
  • Изменения, които се налагат поради изменението на Закона за регионалното развитие и благоустройството от 2020 г. Измененията се свеждат до промяна на номера на разпоредба, към която реферира текстът а Правилника.
  • Въвеждане на неприсъствена писмена процедура и възможност за виртуално и хибридно провеждане на заседанията с цел осигуряване на гъвкавост за провеждане на заседанията и вземането на решения от КС по МПП включително и при извънредни обстоятелства.

Срокът за обществено обсъждане на предлаганите изменения и допълнения е 14 дни съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове от датата на публикуването.


Дата на откриване: 9.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 23.11.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари