Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номерационни ресурси

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) със свое Решение № 353 от 27.10.2022 г., откри процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за електронните съобщения на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номерационни ресурси (Наредба № 1).

С проекта в Наредба №1 се регламентира възможност за издаване на разрешения за ползване на номерационни ресурси на предприятия, които осъществяват електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за собствени нужди, когато се изисква мрежата им да бъде свързана с обществена електронна съобщителна мрежа. Освен това с предложените промени се урежда нормативно предоставянето на групи номера в случай на отпадане на доставчик от домейна на негеографски номера, чрез които се предоставят услуги в мобилна мрежа.

КРС очаква становищата на заинтересованите страни на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.

 


Дата на откриване: 3.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 5.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари