Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност (обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 и 77 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 5 и 21 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 28 и 57 от 2015 г., бр. 22, 27 и 51 от 2016 г., бр. 86 от 2017 г., ДВ. бр. 9 и 81 от 2019 г., бр. 33 и 87 от 2021 г., бр. 41 и 47 от 2022 г.)

 

С проекта на постановление на Министерския съвет се предлага Национално тол управление (НТУ) в структурата на Агенция „Пътна инфраструктура“ да бъде определено за обект със стратегическо значение, чрез включването му в „Списък на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност" - Приложение към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

От страна на НТУ са предприети действия за повишаване надеждността и сигурността на Електронната система за събиране на пътни такси, с цел подобряване на физическата защита и повишаване степента на информационна сигурност и контрола на достъп до зоните, в които се изпълняват стратегически дейности, но въпреки това е необходимо да бъдат извършено допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г.

По този начин се цели обезпечаване на основната задача на НТУ – осигуряване на надеждно и безпроблемно функциониране на Електронната система за събиране на пътни такси, а оттам и предоставяне на качествена услуга за събиране на пътни такси на ползвателите на платените участъци от републиканската пътна мрежа. Това ще съдейства за утвърждаване на НТУ като институция, отговаряща на всички национални и европейски критерии за сигурност, технологичен капацитет и високо ниво на ефективност.

 


Дата на откриване: 25.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 24.11.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 октомври 2022 г. 21:22:33 ч.
Николай Едрев

ГКПП Капитан Андрево

Уважаеми Дами и господа!

Този проект на постановление на МС е удобен момент да включите и останалите четири сгради за официален граничен контрол на БАБХ на ГКПП на Капитан Андреево. Незнайно защо, в последното изменение на Постановлението от 13.10.2022 г. бяха включени само две от сградите, а останалите четири сгради бяха удобно пропуснати. Това недоглеждане, доведе до нови надежди на фирамта "наемател" за възможност да се завърнат триумфално на ГКПП Капитан Андреево, заради някое решение/определение на независимия български съд.

Една от тези сгради, а имено сграда за контрол на храни за нечовешка консумация се използва от "наемателя" за офис и извършване на касова дейност, където събират парички в брой от превозвачите за така наречено представителство пред БАБХ - по 66.00 лв на ППС, в нарушение на наредбата за ГКПП и на регламент 1715/2019 ба ЕС. Под неведението на Гранична полиция, разбира се. Ведно с това, съглсно Одит на ЕК от юли 2022 сградата/ сградите не се ползват по предназначението им и това затруднява извършването на официален граничен контрол от страна на органа (БАБХ).

Не на последно място, сградите на БАБХ на ГКПП Капитан Андреево през последните 10 години са използвани от "наемателя" като чужда жена и са в състояние на погром, факт посочен в Одита на ЕК, което поставя пункта в невъзможност да изпълни минималните изисквания за официален пункт.

Поправете грешката си от 13.10.2022 г., Моля!