Обществени консултации

Проект на Правила за условията, реда и критериите за предоставяне на целева финансова подкрепа на културни проекти на територията на община Търговище по програма „Култура плюс“ от бюджета на община Търговище и включването им в годишния културен календар

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения и становища по настоящия Проект на Правила за условията, реда и критериите за предоставяне на целева финансова подкрепа на културни проекти на територията на община Търговище по програма „Култура плюс“ от бюджета на община Търговище и включването им в годишния културен календар /Правилата/. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на Община Търговище на адрес: гр. Търговище, площад ”Свобода” или на e-mail: obshtina@targovishte.bg . Проектът на Правилата е публикуван и на Портала за
обществени консултации.


Дата на откриване: 21.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Търговище
Дата на приключване: 20.11.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари