Обществени консултации

Концепция на Закон за въвеждане на еврото в Република България

Отговорна дирекция:„Икономическа и финансова политика”
E-mail:secretary.evp@minfin.bg

 


Дата на откриване: 20.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.11.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 ноември 2022 г. 14:15:01 ч.
sslavova

Разпоредби относно преобразуването на заплатите, пенсиите, социални помощи и други придобивки

В предложената концепция не става ясно:

1. Ако трудовите възнаграждения се отнасят за месец декември 2023 г., но се изплащат през януари 2024 година, то в лева или евро трябва да се подадат данните в Декларация образец 1, Декларация образец 6, платежните нареждания към банките за изплащане на чисти суми за получване и осигуровки и ДДФЛ към бюджета.

2. В случай на доплащане на суми от 2023 в месец от 2024 как ще се формира новата стойност на осигурителния  и облагаемия доход за месеците, за които се отнасят доплащанията. Например през март 2024 г. се начисляват и изплащат бонуси за месец януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември и декември 2023 г. Сумите на помесечните бонуси, които се отнасят за 2023 в евро или лева трябва да бъдат и променения осигурителен и облагаем доход за месеците от 2023  как трябва да бъде отразен в Декларация образец 1 и Декларация образец 6 за месеците от 2023 г.

3. Имат ли задължения работодателите да превалутират основните месечни заплати или брутните месечни заплати , отнасящи се за периода преди 01-01-2024, в евро.

4. Направен ли  е анализ и знае ли се кои нормативни актове трябва задължително да бъдат променени. Наличен ли е списък с тези актове.