Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 14 юни 2010 г. за условията и реда за сертифициране на летателната годност на военните въздухоплавателни средства

Същността на Проекта на изменение и допълнение на Наредба № 21 е  в създаване на нов Раздел ІХ „Издаване на военно разрешение за полет”, а също така и промяна на текстове в Наредбата, произтичащи от въвеждането на новия Раздел в Наредбата. Проектът на Раздел ІХ „Издаване на военно разрешение за полет” е хармонизиран с актуалните Европейски изисквания за военна летателна годност, засягащи този раздел, а именно: EMAR 21 (ed. 2.0), Subpart PMilitary Permit To Fly; приложните форми на документи в EMAR Forms Document (ed. 1.3) и Ръководството за прилагане на EMAR 21 AMC & GM (Acceptable Means of Compliance and Guidance Material, ed. 1.3)

С предложението за изменение и допълнение на Наредбата се постигат следните цели:

1.       Създава се възможност за издаване на военно разрешение за полет за военни въздухоплавателни средства (ВоВС), които не отговарят или не са демонстрирали, че отговарят на всички приложими изисквания за летателна годност, но са способни да извършат безопасен полет, при определени условия и цели.

2.       Регламентира се реда за издаване на военно разрешение за полет и одобрение на условията за полет за въздухоплавателни средства, вписани в Регистъра на ВоВС, с изтекла валидност на удостоверенията за преглед на летателната годност.

3.       Оправомощава се Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ да издава военно разрешение за полет за въздухоплавателни средства, вписани в Регистъра на ВоВС на Р.България.

 


Дата на откриване: 6.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 20.10.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари