Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2022 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Националния компенсационен жилищен фонд

С предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2022 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Националния компенсационен жилищен фонд (НКЖФ), се предвижда удължаване на нормативно определения срок на работа на ликвидационната комисия за ликвидация на фонда от пет на седем месеца. Промяната произтича от заявена от Сметната палата необходимост от допълнително време за извършване на одит на дейността на НКЖФ за периода 2009 – 2022 г.

Отговорна дирекция:Човешки ресурси и административно обслужване
E-mail:hras@minfin.bg

 


Дата на откриване: 3.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 17.10.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари