Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

С проекта се предлага въвеждането в българското законодателство на Директива (ЕС) 2021/514 на Съвета от 22 март 2021 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане (Директива (ЕС) 2021/514). Разпоредбите на директивата следва да бъдат въведени в националното законодателство в срок до 31 декември 2022 г. и да влязат в сила от 1 юли 2023 г., а по отношение на съвместните ревизии – от 1 януари 2024 г.

 

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 30.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.10.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари