Обществени консултации

Проект на Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. - удължаване на срока на обществената консултация

С цел осигуряване на координиран и съгласуван подход в целия ЕС и в съответствие със стратегическата визия за нисковъглеродна Европа до 2050 г., всяка държава членка (ДЧ) беше длъжна да представи на Европейската комисия (ЕК) Дългосрочна стратегия в областта на климата до 2050 г. в срок до 01 януари 2020 г.
 
Проектът на Дългосрочната стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на България е изготвен от избрани от Европейската комисия консултанти в рамките на предоставяна от ЕК техническа помощ в съответствие с изискванията на чл. 15 от Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и действията в областта на климата.
 
Дългосрочната стратегия се основава на Интегрираният план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г. (ИПЕК) и очертава основните изводи от оценката на потенциала на България, базирана на енергийно и климатично моделиране, като надгражда  ИНПЕК и включва периода след 2030 г.
 
Дългосрочната стратегия посочва пътища за развитие на енергийната система след 2030 г., за да бъдат спазени целите за значително намаляване на емисиите.
 
Проектът на Стратегия е публикуван на Портала за обществени консултации за обществен достъп в периода 01.09. - 15.09.2022 г.
 
Във връзка с постъпили становища от заинтересовани лица, срокът за обществени консултации се удължава - до 14.10.2022 г. 


Дата на откриване: 23.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 14.10.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари