Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 17 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 17 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската онкология е тази част от науката, която изучава злокачествените солидни тумори, както и методите за тяхната диагноза, лечение и профилактика, както и овладяване на нежеланите лекарствени реакции от противотуморното лечение.

Настоящата промяна се налага поради новостъпили индикации и дозови режими на лекарствени продукти, както и поради постъпила информация за допуснати неточности в индикации и дозови режими на вече отбелязани, при последната редакция на ръководството, лекарства и лечебни схеми.  Предвид факта, че фармако-терапевтичното ръководство е основен документ, който се използва от медицинските онколози в ежедневната им клинична практика, от особена важност е той да бъде възможно най-актуален и прецизен, за да се избегнат потенциални затруднения в правилното лечение на пациентите с онкологични заболявания.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Медицинска онкология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg.

 

 

 


Дата на откриване: 13.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 12.10.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари