Обществени консултации

Проект на Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите за община Дългопол, 2021 – 2028 г.

На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от ЗНА всички заинтересовани лица могат да дадат своите предложения и становища по проекта в 30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на Община Дългопол на адрес: гр. Дългопол, ул. „Георги Димитров“ № 132 или на e-mail: obshtina@dalgopol.egov.bg, както и на Портала за обществени консултации.


Дата на откриване: 7.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Дългопол
Дата на приключване: 7.10.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари