Обществени консултации

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност

С предлагания Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност се цели изпълнение на решението на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) от 2 юни 2016 г. по делото „Международна банка за търговия и развитие АД и други срещу България“ (жалба № 7031/2005)“ и на Пътна карта за изпълнение на осъдителните решения, постановени срещу Република България от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), приета с Решение на Министерския съвет № 586 / 06.08.2021 г., както и отмяна на някои неприсъщи и необезпечени правомощия на министъра на финансите в производството по несъстоятелност на банка.

Отговорна дирекция:„Регулация на финансовите пазари“
E-mail:r.k.petkova@minfin.bg; s.koleva@minfin.bg

 


Дата на откриване: 31.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 1.10.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 септември 2022 г. 12:25:12 ч.
hristovakr

Централната банка в законодателството на България е БНБ

В параграфите за изменение на ЗБН се използва понятието Централна Банка, но в нашето законодателство навсякъде регулатор и институция по банков надзор е Българска Народна Банка.

Затова ако не е предвидено промяна на името на БНБ в новите закони за приемане на евро и прочие, би трябвало да се промени и в тези параграфи и да се използва точното име.В противен случай е необходимо доуточнение и излишни препратки.