Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в община Сопот.

В изпълнение на чл. 26 ал. 3 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, днес, 30.08.2022 год., публикувам проекта, заедно с мотивите към него, на официалната интернет страница на община Сопот: www.sopot-municipality.com.

 

В 30 - дневен срок от публикуването, заинтересованите лица могат да изразят становища и направят предложения по проекта.

 

Становищата и предложенията се представят в писмен вид в деловодството на Община Сопот – гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 34, или на електронната поща на Общината – oa_sopot@abv.bg.

 

Всички постъпили становища и предложения ще бъдат приложени към докладната записка, с която проекта за изменение и допълнение на Наредбата ще се внесе за разглеждане и приемане от Общински съвет – Сопот.

 


Дата на откриване: 30.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Сопот
Дата на приключване: 29.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари