Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт се цели да се осигури изпълнение на мярка „Укрепване ролята на Инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт (Q4/2022)“, заложена в Реформа 2: „Противодействие на корупцията“ в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ). Мярката е със следното описание и подробно изброени верификационни механизми: „Прецизиране на правомощията и укрепване на институционалния капацитет на Инспектората към Висшия съдебен съвет, който да: - преразглежда етичните насоки за поведение на магистратите, в сътрудничество с Висшия съдебен съвет и ще обобщава добрите и лошите практики по отношение на спазването на етичните правила, в съответствие с относимите европейски и международни стандарти; - организира и провежда антикорупционни обучения, както и обучения за интегритет и конфликт на интереси; - въведе образец за докладване на отчитане приключването на делата в законоустановени срокове; - въведе процедура за редовно отчитане и публикуване на резултатите от приключването на делата. В НПВУ е направено изрично уточнение, че предвидените мерки няма да доведат до разширяване на дисциплинарните правомощия на Инспектората и ще бъдат консултирани с Венецианската комисия към Съвета на Европа преди тяхното въвеждане.“


Дата на откриване: 29.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 28.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари