Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за структурния състав и организацията на работа на Специализирания експертен съвет по чл. 99, ал. 2 от Закона за културното наследство

Целта на предложените промени е привеждане на Правилника за структурния състав и организацията на работа на Специализирания експертен съвет по чл. 99, ал. 2 от Закона за културното наследство (ЗКН)  в съответствие с  чл. 99, ал. 3 от ЗКН относно състава на Специализирания експертен съвет по чл. 99, ал. 2 от ЗКН.

Съгласно чл. 99, ал. 3 от ЗКН (изм., ДВ бр. 54 от 2011 г.) Специализираният експертен съвет по чл. 99, ал. 2 се състои от 11 постоянни членове - трима представители на Министерството на културата и осем представители на различни държавни, научни и културни организации по опазване на културното наследство, от които поне един е специалист с квалификация "уредник в галерия за изкуства", с минимален стаж 5 години в областта на пазара на художествени произведения. При необходимост се привличат експерти в съответната област.


Дата на откриване: 19.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 19.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари