Обществени консултации

Проект на Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), 2021-2027 г. на Република България

 

Проект на Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), 2021-2027 г. на Република България

Интелигентната специализация е концепция за разработване на политики за научни изследвания и иновации, обхванати в цялостна визия за развитието, базирано на териториалния капацитет и амбиции на регионите. Тази концепция съчетава организационен със структурен подход, като подчертава взаимодействията между местни и международни участници, които участват и улесняват процесите на обучение и развитие.

Представеният проект на ИСИС е доразвито и актуализирано издание на документа от програмния период 2014-2020, разработено в съответствие с целите за устойчиво развитие на ООН и шестте приоритета на Европейската комисия за 2019-2024 г. – Европейският зелен пакт, Европа подготвена за цифровата ера, Икономика в интерес на хората, По-силна Европа на световната сцена, Утвърждаване на европейския ни начин на живот и Нов тласък за европейската демокрация. Стратегията подлежи на постоянен процес на обновяване с активното и непрекъснато участие на широк кръг заинтересовани страни, в т.ч. представители на бизнеса, публичния сектор, научни организации, социалните партньори и неправителствените организации.

Във връзка с изпълнението на тематичното отключващо условие съгласно чл. 15 от Регламент (ЕС) № 1060/2021 към специфични цели за иновации и умения в рамките на Цел на политиката 1 „По-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативна и интелигентна икономическа трансформация и регионална свързаност на ИКТ“ за средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+ и Кохезионния фонд за програмен период 2021-2027 г. Министерството на иновациите и растежа организира обществени консултации на проекта на актуализирана Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г. (ИСИС).

Коментари по проекта на ИСИС могат да бъдат изпращани както чрез Портала за обществени консултации, така и на електронна поща: n.karamihov@mig.gov.bg и  e.beduyan@mig.gov.bg

 


Дата на откриване: 1.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 31.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари