Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Правилник за работата на фонд „Култура“ на Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящия проект, за предложения и становища по Проекта за изменение и допълнение на Правилник за работата на фонд „Култура“ на Община Бургас, приет с решение на Общински съвет - Бургас, по т.5, Протокол № 25/ 28.09.2021 г.; изм. и доп. с Решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №33/22.02.2022 г.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас до Зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” №26 или на следния електронен адрес: p.parushev@burgas.bg


Дата на откриване: 1.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 31.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари