Обществени консултации

Проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

С проектa на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия се въвежда възможността за търговия с 15-минутни продукти на пазарен сегмент „“В рамките на деня“ във връзка с изискването на чл. 8, пар. 4 от Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно вътрешния пазар на електроенергия (Регламент 2019/943), според което периодът за уреждане на дисбаланса е 15 минути във всички зони за съставяне на графици. Предвижда се, също така, въвеждане на самофактуриране от страна на борсовия оператор, тъй като за целите на данък добавена стойност самофактурирането следва да се осъществява чрез самостоятелен документ (споразумение), подписано от страните, за което следва да бъде уведомена Националната агенция за приходите. В тази връзка в правилата следва да се създаде основанието за сключване на такова споразумение между оператора и търговските участници.

 


Дата на откриване: 29.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 28.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари