Обществени консултации

Проект на Концепция за промени в Закона за висшето образование за обединяване на висши училища в Република България

Настоящата концепция за обединяване на висшите училища се базира на необходимостта от промени в Закона за висшето образование за постигане на концентрация на академичен талант и на инфраструктура, обединяване на финансови ресурси и персонал, възможности за интердисциплинарни проучвания в широк спектър дисциплини, както и реализацията на икономически ползи, без да се изгубва правосубектността на влизащите в обединението висши училища.

Чрез обединяването на висшите училища ще се постигнат част от целите, заложени в Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021-2030 година за развитие на диференцирана и гъвкава система от висши училища, които функционират като успешни партньори и конкуренти на европейските университети и изпълняват образователна, изследователска и културна мисия в полза на обществото и на отделните индивиди.

Обединяването на висшите училища се обуславя от необходимостта за преодоляване на задълбочаващите се проблеми във висшите училища, свързани с демографската криза, с поддръжката и развитието на инфраструктурата, с ефективното използване на инвестициите. Водещ мотив е стремежът за повишаване на качеството на обучението, преподавателската дейност, научните и финансови резултати, както и повишаване на видимостта на висшите училища в национален и международен план. 

С предложената концепция за обединяване на висшите училища в законодателството ще се създаде една допълнителна правна възможност, при която ще се съчетаят позитивите на преобразуването, като същевременно висшите училища, участващи в обединението, ще запазят своята юридическа самостоятелност. Тази възможност е добре позната и се използва в международната практика, но не е регламентирана в българската нормативна система. 


Дата на откриване: 27.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 30.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари