Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Главна дирекция „Охрана“ и териториалните ѝ звена

С промяната в чл. 393, ал. 3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) (обн., ДВ, бр. 64 от 2019 г.) е възложено на министъра на правосъдието с наредба да определи условията и реда за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) и териториалните ѝ звена.

Целта на предложения проект на акт е в съответствие със законовата уредба на чл. 393, ал. 3 ЗСВ да допринесе за по-благоприятни условия на труд на служителите в системата по охрана на органите на съдебната власт. Изплащането на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност е инструмент за подобряване на ефективността и ефикасността при изпълнение на основните задачи и дейности на ГДО, свързани с осигуряване на реда в съдебните сгради и сигурността на органите на съдебната власт при осъществяване на техните правомощия, конвоиране на обвиняеми и подсъдими до органите на съдебната власт и др.


Дата на откриване: 19.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 2.8.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 юли 2022 г. 19:29:22 ч.
Пенчо

Прекратяване на трудовите взаимоотношения.

Оценяването по тази наредба, трябва да се вземе предвид и да е  основание за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители по чл. 226, ал. 1, т. 7, буква „б” и т. 11 от ЗМВР. Както е за всички служители е сектор сигурност.