Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър

На основание чл.26, ал.2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление, Община Несебър приема  предложения и становища относно  проект на Наредба за  изменение и допълнение на  Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, депозирани в Центъра за административно и информационно обслужване, офис 1, гише 1 на адрес: гр. Несебър ул. Еделвайс №10 или на contacts@nesebar.bg.

Общественото обсъждане се провежда в допустимия законов по-кратък срок с цел:

- ценообразуване на нови услуги, които се реализират на рибарско пристанище "Северна буна - Несебър", свързани с приключване на Проект за модернизация на същото, финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 - м. 07.2022 г., активен туристически сезон;

- значим обществен интерес – навременното реализиране на проекта ще осигури равен достъп на всички риболовни кораби до рибарското пристанище, кейови места за разтоварване и подобряване на предлаганите в пристанището услуги.


Дата на откриване: 15.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Несебър
Дата на приключване: 29.7.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари