Обществени консултации

Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище.
Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на Община Търговище на адрес:
гр. Търговище, площад ”Свобода” или на e-mail: obshtina@targovishte.bg .


Дата на откриване: 28.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Търговище
Дата на приключване: 27.7.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари