Обществени консултации

Проект за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Пристанищна инфраструктура“ гр. Несебър

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4  от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление, Община Несебър приема  предложения и становища относно  проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ОП „Пристанищна инфраструктура" - гр. Несебър. Становища могат да бъдат  направени в Центъра за административно обслужване, офис1, гише 1,  на адрес: гр. Несебър ул. Еделвайс №10 или на  contacts@nesebar.bg.
 
Общественото обсъждане се провежда в допустимия законов по-кратък срок с цел спазване срока за изпълнение на проект за модернизация на рибарско пристанище "Северна буна - Несебър", финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, който срок е 09.07.2022 г. При окончателното отчитане на същия пред финансиращия орган следва да се представят доказателства за достигнати заложени индикатори, в т.ч. отчет на заети лица при приключване на проекта, като числеността на персонала в предприятието се регламентира в Правилника за устройството и дейността му.
 


Дата на откриване: 8.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Несебър
Дата на приключване: 22.6.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари