Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат

 Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, изречение първо от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на настоящия проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат, на заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считанo от деня, следващ датата на публикуване на предложения и становища по предложения проект.

Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал.4, изречение второ от ЗНА, тъй като последните изменения в Закона за местните данъци и такси, Закона за предучилищното и училищно образование и Закона за здравето, свързани с премахване на таксите за детски ясли и детски градини, влизат в сила от 01.04.2022 г., а действащата
Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат следва да се приведе в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.
Проектът, заедно с мотивите се публикува на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани в община Карнобат - Център за административно обслужване, находящ се в гр.Карнобат, бул. „България” № 12 или на е-mail: karnobat@mail.bg


Дата на откриване: 6.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Карнобат
Дата на приключване: 20.6.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари