Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 или на следните електронни адреси: по отношение на ОП „Транспорт“ : optransport@abv.bg;

Краткият 14 – дневен срок, по чл. 26, ал. 4 изр. посл. от ЗНА, е обоснован от необходимостта от организиране на паркирането за летен сезон 2022 година.

 


Дата на откриване: 25.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 8.6.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари