Обществени консултации

Проект на Наредба за дейности по асистирана репродукция

Целта на проекта на наредба за дейностите по асистирана репродукция е да компенсира нормативната празнота и да създаде ясен регламент за условията и реда, при които могат и трябва да се извършват тези дейности, както и по отношение на изискванията към самите дейности. В тази връзка е важно да отбележим, че проектът на наредба не въвежда изцяло нови изисквания спрямо лечебните заведения по асистирана репродукция и пациентите, различни от тези, които бяха регламентирани с отменената Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. Същевременно, както отбелязахме по-горе, материята се нуждае от осъвременяване чрез отразяване на някои по-нови изисквания към дейностите и достиженията в тях през последните години, включително на европейско и световно ниво. Затова в настоящото изложение ще бъдат засегнати основно тези нови моменти, спрямо предишния регламент на дейностите по асистирана репродукция, като се даде яснота относно тяхната целесъобразност и необходимост.


Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg


Дата на откриване: 23.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 22.6.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари