Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никопол

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „писмени консултации“, с предмет: приемане на Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никопол

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5
  • На вниманието на: кмета на Община Никопол и председателя на Общински съвет Никопол

Относно: Обществени консултации по Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никопол

 

По електронен път:

 

          Относно: Обществени консултации по Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никопол

 

2. Форма на обществена консултация:

  • Писмени консултации

 

3. Период на консултацията:

  • 30 (Тридесет) дни

 

4. Съдържание на документацията:

  • Проект на Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никопол
  • Мотиви

 

5. Лице за контакт:

  • Стефан Стефанов, директор на дирекция „Финансово-счетоводни дейности“
  • Телефон за връзка: 06541 21 90
  • Електронна поща: stefan.stefanov@nikopol.egov.bg

 

6. Място за публикуване на отговори: https://www.strategy.bg,  https://www.nikopol-bg.com

Всички граждани и заинтересовани лица, могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации и на интернет страницата на Община Никопол.

 

 


Дата на откриване: 23.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Никопол
Дата на приключване: 22.6.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари