Обществени консултации

Проект на Инструкция за реда за организиране и провеждане на съвместни действия от служители на Министерството на вътрешните работи и Комисията за енергийно и водно регулиране

Необходимостта от приемане на Инструкция за реда за организиране и провеждане на съвместни действия от служители на Министерството на вътрешните работи и Комисията за енергийно и водно регулиране произтича от необходимостта да се регулира реда за организиране и провеждане на съвместни действия от служителите на Министерството на вътрешните работи (МВР) и Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), както и изпълнение на законовото изискване и не на последно място повишаване ефективността на съвместната работа между МВР и КЕВР. С предлагания проект на нормативен акт се цели регулиране на реда за организиране и провеждане на съвместни действия от служителите на МВР и КЕВР, изпълнение на изискването на чл. 74е, ал. 3 от Закона за енергетиката и по-висока ефективност при съвместната работа на МВР и КЕВР.


Дата на откриване: 13.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 12.6.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари