Обществени консултации

Наредба № Н-23 на министъра на отбраната от 21.10.2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на военнослужещите и цивилните служители от Служба „Военно разузнаване“

Цели, които се поставят, са:

1. Разграничаване между прилагането на Наредба № Н-23 от 21.10.2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на военнослужещите и цивилните служители от Служба „Военно разузнаване“ и Наредба № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, представляващи два отделни независимо функциониращи един от друг нормативни акта, които уреждат по ясен и изчерпателен начин два различен по вид обществени отношения – изплащане на допълнителни възнаграждения и атестиране на военнослужещите.

2. По-гъвкаво и ефикасно използване на ресурсите на Службата.

3. Синхронизиране на подзаконовата нормативна уредба с действащия Закона за военното разузнаване.

Целите се постигат чрез предложените промени, като се разграничава приложението на Наредба № Н-23 от 21.10.2016 г. от Наредба № Н-28 от 5.11.2010 г. и се оптимизират условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия. По този начин допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд ще бъдат в пряка зависимост от личния принос на всеки служител и от степента на постигане на целите и изпълнение на задачите, както и показаните компетентности при осъществяване или осигуряване на разузнавателната дейност от служителя.

Променя се наименованието на Службата в Наредба № Н-18 от 23.08.2016 г., Наредба № Н-8 от 23.03.2016 г. и Наредба № Н-3 от 18.01.2017 г., като по този начин се постига съответствие между законовата и подзаконовата нормативна уредба на държавата.

 


Дата на откриване: 9.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 7.6.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари