Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.

Предложените промени в настоящия проект на наредба са изготвени в две насоки:

1. Създаване на условия и ред в подзаконовата нормативна уредба за заплащане от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, както и сключването на индивидуални договори по чл. 45, ал. 16 от ЗЗО с лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания;

2. Прецизиране на реда, касаещ заплащането от НЗОК на лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, както и на лекарствени продукти, прилагани в болничната медицинска помощ и заплащани от НЗОК извън стойността на оказваните медицински услуги (това са лекарствени продукти, предназначени за лечение на онкологични заболявания и лекарствени продукти, прилагани при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии).


Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasianova@mh.government.bg


Дата на откриване: 4.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 5.6.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари