Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Програма за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища

Проектът на решение е подготвен на основание чл. 1, ал. 5, т. 2.7. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., съгласно който са предвидени 15 000 000 лв. за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки.

Необходимостта от програмата е продиктувана от ниските нива на физическа активност сред децата и подрастващите, които са тревожни и стават предмет на все по-голямо безпокойство за органите, формиращи политиките за насърчаването на физическата активност и подкрепата за здравословния начин на живот сред подрастващите, на европейско ниво.

Една немалка част от училищата в страната не могат да задоволят потребностите за провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт и изпитват затруднения при реализиране на спортните дейности.

Целта на програмата е подобряване на спортната култура в училищата чрез предприемането на мерки, които да доведат до изграждане, разширяване и модернизиране на спортната база на образователните институции и създаване на условия за пълноценното ѝ използване за физическо възпитание и спорт от учениците както за провеждане на редовните часове, така и за дейности извън учебния план.

С изпълнението на програмата ще се подобрят условията за провеждане на учебните часове по физическо възпитание на открито за пълноценно упражняване на спортните дейности в училищата като предпоставка за разширяване на обхвата и оптимизиране на двигателния режим на учениците.


Дата на откриване: 29.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 30.5.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 април 2022 г. 20:04:49 ч.
Aziti

Квадратни метри двор на дете

Моля да определите колко квадратни метра двор се полага на дете и застрояването на дворни площи, приема на ученици и или организацията на учебния процес (голямо междучасие), да са съобразени с тези норми.

11 май 2022 г. 09:29:27 ч.
Miroslav_Kalugerov

Становище

Подкрепям