Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и редът за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19

Пандемията от COVID-19, обявена от Световна здравна организация през март 2020 г., постави света пред нова здравна заплаха.

По данни на Световната здравна организация, към 12.03.2022 г. в света са регистрирани 452 201 564 случая на COVID-19 и 6 029 852 починали от заболяването, което определя безпрецедентното въздействие на SARS-CoV-2 (причинителя на COVID-19) върху общественото здраве и здравната сигурност на всяка една държава. SARS-CoV-2 е нов причинител, който се характеризира с постоянна изменчивост и поява на нови варианти, способни да „избягват“ постинфекциозния и постваксиналния имунитет. По този начин основните начини за контрол и противодействие като ваксинация и лечение с антитела, се оказват неспособни напълно да се справят с разпространението на SARS-CoV-2.

Това изисква да се приложи различен подход спрямо лицата, установени като болни от COVID-19 и заразоносители на SARS-CoV-2 и техните контактни лица.

С проекта на наредба се определят условията и редът за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19, включително условията и редът за извършване на задължителна изолация на болни от и заразоносители на COVID-19 и на задължителна карантина на техните контактни лица, както и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави. Определят се и условията и редът за извършване на оценка на съществуващия епидемичен риск при предписване на задължителна изолация в лечебно заведение за болнична помощ на лица болни от COVID-19.

С цел диагностика на заболяването, в проекта на наредба са посочени лабораторните методи за доказване на причинителя на COVID-19 - SARS-CoV-2, както и лечебните и здравните заведения където тя може да се провежда.

За определяне на разпространението на вирусните варианти в страната, което е от значение на развитието на епидемичния процес на заболяването и планирането на противоепидемични мерки за неговото ограничаване, се въвежда изискване за целогеномно секвениране на 10% от положителните проби, доказани по метода на полимеразно верижна реакция (доказване на нуклеинова киселина). Разписани са конкретни условия, на които следва да отговарят пробите с цел извършване на последващ епидемиологичен анализ на регистрираните случаи на нови варианти.

За да се ограничи предаването на SARS-CoV-2 е необходимо заразените с вируса лица да бъдат временно възпрепятствани да осъществяват контакти с податливи към заразяване лица, като това може да се осъществи чрез въвеждането на задължителна изолация на заразоносители и болни от COVID-19 на посочени от тях места на пребиваване за определен срок от време, съобразен с периода на заразност и определен със заповед на министъра на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор.

Адрес за изпращане на становища и предложения: nspiridonova@mh.government.bg


Дата на откриване: 21.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 21.5.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари