Обществени консултации

Проект на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Предложеният проект на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, транспонира Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза.  Уреждат се условията, редът и мерките за защита на лицата в публичния и частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или актове на Европейския съюз. Законопроектът, в съответствие с Директивата, съдържа задължения за създаване на вътрешни и външни канали за подаване на сигнали в публичния и частния сектор и предприемане на последващи действия по тях, както и мерки за защита на сигнализиращите и засегнатите лица. Законопроектът си поставя за цел да гарантира ефективна защита на лицата, които работят в публична или частна организация и които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения в контекста на свързаните с тяхната работа дейности, тъй като често те са първите, които научават за заплахи или вреди за обществения интерес, възникващи в този контекст. По този начин те имат ключова роля за разкриването и предотвратяването на такива нарушения и за защитата на интересите на обществото.

 


Дата на откриване: 21.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 23.5.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 април 2022 г. 10:03:16 ч.
Н.

Въшпроси

Какво се случва с общата норма на АПК в Глава Осма Предложения и сигнали? Не трупаме ли на ковейер нормативна база, която никой не познава, ерго не спазва?

Как - кой и по какъв начин ще определя дали информацията, която се съдържа в сигнала, е "вероятно вярна"? Преди същият да бъде подложен на проверка? - За да се включи механизмът за защита на подателя.

 

30 април 2022 г. 20:15:41 ч.
Aziti

Антиграждански акт?!

Ако държавните служите са имали също достъп до информация за разкриването на нарушенията, но по една или друга причина са мълчали, моля също да се аргуметнират и при нужда наредбите така да се променят, че да не се налага да се стига до нарушения.

В еднопосочни улици масово във вчерните часове и в празнични дни се паркира от двете страни на улицата (поради липса на паркоместа). Макар, че са сложени хиляди актове от общините, никой не си прави труда или да легализира паркирането от двете страни или да сложи уведомителни табели с цел по-широка информираност на гражданите относно нармативната наредба. Използването на такива "уловки" с цел пълненето на общинската хазна, могат да се възприемат И като антиграждански акт.