Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение на ПМС № 90/2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

Необходимостта от изменението на постановлението е продиктувано от постъпили предложения в Министерството на образованието и науката за увеличаване на размера на стипендиите за докторанти, които бяха обсъдени от сформирана за целта работна група.

С акта се предлагат две основни промени:

  • Месечната докторантска стипендия по чл. 7, ал. 1  и чл. 8, ал. 1, т. 3 от ПМС № 90/2000 г. да се увеличи от 500 лв. на 750 лв., считано от 1 април 2022 година.
  • Отпадане на ежегодното предоставяне на средства за допълнителни стипендии на докторантите в държавните висши училища и научни организации, съгласно чл. 2, ал. 4 – 9 от ПМС № 90/2000 г.

Причините, които налагат приемането на акта, са свързани с непрекъснато увеличаващите се разходи за издръжка на живот, с които всеки докторант трябва да разполага, за да може да се фокусира изцяло върху постигането на високи резултати в  учебния и изследователския процес. Предложеното увеличение на стипендиите ще обхване около 3 500 докторанти, обучаващи се в държавните висши училища и около 300 докторанти в научните организации по чл. 47, ал. 1 от Закона за висшето образование.

Целите, които се поставят с приемането на акта, са свързани с постигане на устойчива и дълготрайна политика в сферата на висшето образование по отношение на грижата за докторантите и осигуряване на повече средства за тях, което ще им позволи да се фокусират върху обучението си и да постигнат по-високи резултати. По този начин ще бъде продължена политиката за стимулиране на качеството в образованието чрез осигуряване на по-близки до реалните нужди на докторантите стипендии.


Дата на откриване: 14.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 16.5.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари