Обществени консултации

проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 година

Проектът на Програмата е изготвен и се предлага за разглеждане на основание чл. 11, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Реализацията на Програмата е в подкрепа на държавната политика за подпомагане на деца с изявени дарби, които са доказали своите възможности в конкурентна среда в областта на науката, изкуствата и спорта.

С приемането на Програмата се постига необходимото конкретизиране на мерките и уточняване на списъка на националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, за които са осигурени финансови средства за 2022 година, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Програмата предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби в областта на изкуството и науката, класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание на национално или международно равнище, а в областта на спорта – на първо, второ и трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или на първо място на финали на държавно индивидуално първенство или на финали на ученически игри чрез еднократно финансово подпомагане и чрез стипендии.

            Подбраните конкурси, олимпиади и състезания се провеждат през календарната 2022 година и са с доказани високи критерии при излъчване на победителите, мотивират децата за високи творчески, научни и спортни постижения. Този списък се прецизира от експертно-консултативни комисии  в областта на науката, изкуството и спорта. Подборът е съобразен със спецификата на изявата на дарованието в детската и ученическата възраст.


Дата на откриване: 13.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 13.5.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари