Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища

Причините, които налагат приемането на акта, са по-добро систематизиране на текстовете в Наредбата, което ще улесни и подобри прилагането й както и обстоятелството, че в настоящия си вид Наредбата не е в съответствие с актуалната нормативна уредба и не са предвидени възможностите да се въведат електронни документи на административните дейности по поддържане и издаване на основните документи във висшите училища – етап от дигитална трансформация на университетите.

Предложените изменения и допълнения отчитат натрупана практика, настъпили промени и идентифицирани проблеми, свързани с основните документи, издавани от висшите училища. На лице е необходимост от синхронизиране на изискванията на действащата Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, с въведените нови функционалности в регистрите за висшето образование и усъвършенстваната процедура, изпълнявана от МОН, по предоставяне на холограмни стикери за дипломи за висше образование. От практиката е наложена необходимост от въвеждане на нови реквизити в съдържанието на дипломата за висше образование. В действащата нормативна уредба липсва регламент за условията и реда за преиздаването на дипломи с установени технически грешки. Съществува необходимост от синхронизиране на отделните реквизити на Европейското дипломно приложение с актуалните европейски тенденции, одобрени с Парижкото комюнике през 2018 година.


Дата на откриване: 13.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 13.5.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари