Обществени консултации

Проект на заповед за забрана на внос и развъждане на Американска норка (визон) (Neovison vison) на територията на Република България

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс се оповестява проект на заповед за забрана на внос и развъждане на Американска норка (визон) (Neovison vison) на територията на Република България.

Заинтересованите лица могат да представят писмени предложения и възражения в срок до 10.05.2022 г. включително, чрез електронен адрес edno_gishe@moew.government.bg или на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22. Основните съображения за издаване на акта се съдържат в проекта на заповед.


Дата на откриване: 8.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 10.5.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 април 2022 г. 15:42:24 ч.
landstar

Кусур, Норке китката!

Понеже цялата екология сме я втасали - само американските норки остнаха. Депонирането на отпадъците, замърсяването от ТЕЦ-овете, замърсяването на реки и водоеми от свинарници и т.н. са вече решени проблеми та останаха 27 норки, с които да се занимава цяло министерство. Но проблемът е лесно решим - просто на учените от НИЕ-БАН трябва да се отпуснат пари за работно облекло, т.е. по една шуба от норки и тогава ще погледнем истината в очите. Истината, че "сигналите" за избягали 27 норки са фейк от анонимен източник. Ако избягат 27 то ще избягат хиляди иначе тези 27 вероятно са роднини на Брус Уилис след като само те са намерили ключовете и хеликоптер за бягство. Иначе заповедта има патриотична насоченост - у нас следва да се въдят само наши сурикати, особено в министерствата. 

10 април 2022 г. 12:12:44 ч.
gabi.g

Крайно време беше

Приветствам обоснованото и аргументирано издаване на тази заповед.

Години наред Министерство на земеделието толерираше един мръсен и вреден за околната среда бизнес, като допускаше отглеждането на американски норки в Маджерито без то да е разрешено на практика в съществуващото законодателство.

При проверка в тази ферма, извършена по сигнали на НПО, бяха установени редица фрапиращи нарушения, представляващи опасност както за околната среда, така и за здравето на хората, и за техните стопанства. Информация за тези нарушения има на страницата на сдружение "На ти с природата".

Очаквам, че отглеждането на животни за ценни кожи ще бъде забранено и със закон.

21 април 2022 г. 20:14:20 ч.
vladonguyen@gmail.com

Подкрепа за забрана на развъждането и вноса на норки в България

В България никога не е трябвало да се позволява тази дейност по отглеждане на Американски норки. Изобщо позволяването на това е обвито в законова мистерия.
Напълно подкрепям Проекта на забрана на развъждането и вноса на вида "Американска норка" в България със следните мотиви:
 
Отглеждането на американски норки във ферми за кожи, в тесни клетки, без достъп до естествена среда и без възможност да изразяват естественото си поведение е жестоко, неморално и неетично. Заповедта ще прекрати тази нехуманна практика в България.
Попадайки в природата, видът е изключително опасен за биоразнообразието у нас. Американската норка е на 19 място в списъка на 100-те най-опасни инвазивни чужди видове (ИЧВ) в Европа , в списъците на приоритетните ИЧВ за България и за ESENIAS региона (проект ESENIAS - TOOLS, www.esenias.org).
Увеличават се сигналите за забелязани норки в природата и в населените места около фермата. През последните години, медиите и социалните мрежи показват много случаи на забелязани американски норки, както и разкази на хора, живеещи в близост до фермата за норки, които са потърпевши от набези на избягали от фермата животни. Една от уловените норки до фермата е настанена в Зологическа градина - София.
Мониторингов доклад на гл. ас. д-р Йордан Кошев от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките (ИБЕИ-БАН) посочва, че са докладвани случаи за над 100 избягали норки, част от които са установени в дивата природа и защитени местности.
Съществуването на ферми за норки създава и риск от замърсяване на почвите, водите и въздуха в регионите около фермите, както и последващите от тях негативни ефекти  върху околната среда и хората.
В 24 държави-членки на Европейския съюз е регистрирано наличието на американски норки в дивата природа, вследствие на тяхното изпускане от животновъдни обекти. В 19 държави са установени устойчиви популации.
Като страна по Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция), България е поела ангажимент да вземе всички подходящи мерки, за да се гарантира запазването на естествените местообитания на видовете от дивата флора и фауна.
Като страна по Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция), България има задължения по изкореняването и контрола на вида „Aмериканска норка“ в съответствие с изискванията на Препоръка No. 189 (2016) [No. 189 (2016), приета по време на 36-тата среща на Постоянния комитет, 2016 г.], вид който е разпознат от Конвенцията със силно негативно въздействие върху местната европейска фауна.
Списъкът на държавите, забранили или прекратили отглеждането на норки и животни за ценни кожи, все повече се увеличава. В Европа това са 20 страни.
Освен заради заплахата за биоразнообразието, редица страни забраниха и затвориха фермите си за норки заради реалната опасност за общественото здраве от разпространение на Covid-19. По тази причина Дания и Холандия ликвидираха над 1000 ферми за норки само за няколко месеца.
Съществуването на ферми за норки увеличава рисковете от възникване на опасни за хората и животните инфекциозни болести, в това число и зоонози. Научни становища на Центъра за оценка на риска по хранителната верига, както и на Българския ветеринарен съюз, разглеждат подробно тези рискове.
Хората в България не желаят ферми за норки. Общественото проучване, проведено от Сова Харис по инициатива на сдружение КАЖИ, показва че болшинството от пълнолетните български граждани (81%) не подкрепят убиването на животни единствено заради козината им, само 3% го подкрепят, а 16% не могат да преценят.
Обществената подкрепа за края на фермите за норки се потвърждава и от  Национална гражданска инициатива, която за три месеца през 2018 г. събра и внесе в Народното събрание над 51 000 подписа в подкрепа на забраната на фермите за ценни кожи в България. Инициативата беше насочена най-вече към фермите за норки като единствен вид, който се отглежда за ценни кожи в България.
Поради тези и други изредени в проекта на заповед причини, смятам, че настоящата Заповед трябва да влезе в сила незабавно.

28 април 2022 г. 18:41:10 ч.
alibotush

Подкрепа от СДП Балкани

Подкрепям напълно предложената забрана. Доказани са щетите от изпуснатите норки в други държави и единственият начин тези щети да се ограничат в България е незабавно да се забрани вносът и отглеждането на норки в България. Вероятно популацията от изпуснати норки в Тракия ще трябва да се контролира допълнително, но поне да се спре внасянето в природата на допълнителни индивиди.

Напомням, че американската норка е и преносител на Covid 19. 

Андрей Ралев,

член на УС на Сдружение за дива природа Балкани

 

04 май 2022 г. 00:44:56 ч.
sganchovski1

ЗАБРАНА на фермите за норки !!

Подкрепям изцяло предложението за забрана на фермите за норки. За да бъде България една просперираща държава е необходимо да се отърсим от вредните стари навици и да започнем да градим живота си отначало. За да има прогрес поне в някоя област от живота е необходимо да се прекъснат порочните парките със злоупотреби с животни. Разходите и помещенията, които са за фермите за норки могат да бъдат пренасочени в различен вид лечебни заведения, било то ветеринарни или хуманни. За да не се загуби работна ръка, нека служителите да им бъде осигурено работа в новите помещения. Нека покажем на света че България се развива !!! 

04 май 2022 г. 22:45:12 ч.
elenatsingarska

Категорично съгласие за забраната на внос и отглеждане на норки в България

Категорично съм съгласна със забраната на отглеждане на норки в България! Видът не е местен и попадането му в природата, каквито случаи има, застрашава местната фауна. Също така отглеждането на животни в неподходящи за тях условия единствено с цел добиването на ценните им кожи е нехуманна практика, която трябва да остане в миналото. Надявам се тази забрана да бъде подкрепена от възможно най-много хора.

Елена Цингарска

09 май 2022 г. 20:41:00 ч.
StoyanM

ПОДКРЕПЯМ ЗАБРАНАТА

Приветствам обоснованото и аргументирано издаване на тази заповед.Години наред Министерство на земеделието толерираше един мръсен и вреден за околната среда бизнес, като допускаше отглеждането на американски норки в Маджерито без то да е разрешено на практика в съществуващото законодателство.При проверка в тази ферма, извършена по сигнали на НПО, бяха установени редица фрапиращи нарушения, представляващи опасност както за околната среда, така и за здравето на хората, и за техните стопанства. Информация за тези нарушения има на страницата на сдружение "На ти с природата".Очаквам, че отглеждането на животни за ценни кожи ще бъде забранено и със закон.

09 май 2022 г. 22:45:11 ч.
Tsvetoslavivan

Против убийствата на норки, не само в България, а и в цял свят.

През 2022г. - в напредналия свят, в който живеем, няма място за мъчения и убиства на животни, а още по-малко и на норки. Достатъчно напреднала е текстилната индустрия за да влага синтетични материали. Нека оставим животните където им е мястото - в природата, а не в клетка, не мъртви. 

 

Подкрепям промяната към добро - към милост, към живот и към разум. 

09 май 2022 г. 23:42:14 ч.
Syaromenok

За забраната за измъчване на животни, а именно норки

Здравейте!

Аз съм против бизнеса с развъждане, измъчване, убиване, осакатяване на животни, в това число и норки. Вече има достатъчно изкуствени материи, които могат да заменят животинските кожи. Добиването на кожи от живи същества е остаряла практика и няма място в 21 век!

10 май 2022 г. 12:31:47 ч.
mariabeikova

За забраната!

Подкрепям забраната! Също смятам, че отглеждането на животни в неподходящи за тях условия единствено с цел добиването на ценните им кожи е нехуманна практика, която трябва да остане в миналото. Всеки живот е от значение!

10 май 2022 г. 18:00:35 ч.
Radost999

Категорична подкрепа на Забраната за развъждане и внос на норки у нас

Животът трябва да се уважава! Независимо дали касае човек или животно!

В 21 век, и в европейска държава е недопустимо да се проявява такава жестокост към живи същества !

Не може да бъде биснес измъчването и отглеждането на животни в неподходящи условия, и то за да бъдат умъртвени само заради техните кожи.

Освен това фермите за норки са изключително опасни за биоразнообразието у нас - видът "американска норка" е на 19 място в списъка на 100-те най-опасни инвазивни чужди видове в Европа.

Доказани са щетите от изпуснати норки в природата, и в Европа вече 20 страни са забранили и прекратили отглеждането на норки за ценни кожи.

Очаквам Заповедта да бъде подписана и тази забрана да стане факт.

Радостина Михова

 

 

 

10 май 2022 г. 21:44:00 ч.
dennystaneva

Съгласна с проекта на заповед за забрана на внос и развъждане на Американска норка

Подкрепям напълно издаването на тази заповед.