Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост

Механизмът за възстановяване и устойчивост (Механизмът) е иновативен резултатно ориентиран инструмент, който цели да осигури ефективна и значителна финансова подкрепа за ускоряване на прилагането на устойчиви реформи и свързаните с тях публични инвестиции в държавите членки на ЕС. Проектът на Постановление на Министерския съвет е във връзка с изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), одобрен с Решение на Министерския съвет и използването на средствата от Механизма за възстановяване и устойчивост в съответствие с принципа на добро финансово управление, както и във връзка изискванията на чл. 22 от Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост („Механизъм“). Проектът на акт цели уреждане на неурегулирани от националното и европейското законодателство обществени отношения, които ще възникнат във връзка с изпълнението на НПВУ.

Отговорна дирекция:Национален фонд
E-mail:natfund@minfin.bg

 


Дата на откриване: 21.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.4.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари