Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 или на следните електронни адреси: по отношение изменението за детски ясли, детски градини - l.tsoneva@burgas.bg; по отношение ОП „Туризъм“info@gotoburgas.com; по отношение на ОП „Транспорт“ : optransport@abv.bg;

Краткият 14 – дневен срок, по чл. 26, ал. 4 изр. посл от ЗНА, е обоснован от необходимостта да се осигури съответствие на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас с разпоредбите на нормативните актове от по- висока степен в сила от 1 април 2022 год., както и с необходимостта за привеждане в съответствие на цените с мотивите на постановените съдебни актове, касаещи съответната дейност. По отношение ОП Туризъм и ОП Транспорт с оглед необходимостта от организиране на летен сезон 2022 г.


Дата на откриване: 18.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 1.4.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари