Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на туризма

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на туризма


Дата на откриване: 16.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 30.3.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 март 2022 г. 19:39:27 ч.
Krali Marko

В допълнение

"Рибата се вмирисва от главата"

Живи и здрави

21 март 2022 г. 19:46:53 ч.
Krali Marko

Голяма реформа, нема що

Замазвате очите на хората с това местене на едни отдели в други дирекции. На това ли му викате "промяна" другари шахматисти. Язък, че гласвувах за вас...

Само като гледам имената под постановлението, стари познайници от време гербаджийско, ми става ясна таз работа. Нема се учудя, ако и онези бандити -директори ли кви бяха, дет раздаваха хотели и плажове са още там. Не ни пробутвайте приказката за змеят и царската дъщеря, а режете главата да му се не види !

22 март 2022 г. 19:34:06 ч.
Наполеон Бонапарт

Бях в ада. Вие сте чели само за него.

Моя милост желае да направи следното предложение по УП:

Така нарачената дирекция "Административно-правни дейности" е в безсрамно голям състав спрямо другите дирекции от специализираната амдинистрация, всяка от която сигурен съм разполага с не- лоши юристи. Във Велика Франция биха Ви се смели le gens. Нима юристите от правната дирекция разбират от визови режими, проекти, концесии на плажове и така нататък, че да са способни да водят делата на останалите дирекции ? Това е пълна лудост !

Та моето предложение е да се вземат юристи от тази дирекция и да се дадат на дирекциите от специализираната администрация. Например на една дирекция "Контрол и инспекционна дейност" от 12 души, която на всичко отгоре ще съставя актове и наказателни постановления, а има да проверява доста. Още две дирекции има с 12 бройки персонал. C' est dommage !

Както е казал моят съвременник Маркиз дьо Сад, който уважавам, въпреки че изпратих на заточение:

"Моят начин на мислене, казват те е абсолютно осъдителен. Мислиш ли, че ме е грижа ?"

22 март 2022 г. 21:55:57 ч.
Просто Киро

Промяната

Остро осъждам новия Устройствен правилник !

Голяма лъжица се оказа това Министерство за Вашата уста скъпи коалиционни партньори от БСП..

Добре, че колегата Сандов, заместник министър-председател по климатичните политики, Ви пусна малко сняг да закрепите зимния сезон. Някои от Вас намазаха по курортите гледам.

Плюйте си на ръцете другари !

Знаете какво викат у Харвард - Не си пъхай главата там, където не ти влиза пръстът >>>>

23 март 2022 г. 11:32:16 ч.
penchopita

Смешници

Който е сътворил този проект, трябва да се покрие някъде от срам. Това не е устройствен правилник а курсова работа на първокурсник в университет, който очевидно не познава нормативната уредба и най-вероятно е преписвал от друг, без да е вникнал в детайли нито в процесите в министерството, функциите на специализираната и обща администрация, нито в структурата и задачите вменени със закони и нормативи.

Вместо намаляне на държавната администрация, преход към дигитализация и  автоматизацията на предоставяне на услугите, се увеличават "контролните органи". И то за сметка на дейностите свързани с модернизирането и дигитализацията.

Увеличаването на щатната численост с над 20% не гарантира по-добра работа ако не се смени мисленето в администрацията, нагласата и визията на хората, които взимат решенията.

 

 

24 март 2022 г. 12:05:41 ч.
Общак

"Продължаваме подмяната"

Проекта на УП, очевадно не е разработен и съобразен с действащата нормативната уредба, разбиране на вътрешните процеси във ведомството. Конкретно, частта за задачите и функциите на служителя по сигурността на информацията, липсата на служител/звено по информационната сигурност и опазването на интелектуалната собственост, осигуряването на информационни системи, включително Национален туристически регистър и ЕСТИ и всички вътрешноведомствени ИС. Възможно е да има конфликт на интереси както при така разпределените роли и отговорности, и не само в тези звена.

1.    В проекта няма предвиден служител или звено, отговарящ/о за мрежовата и информационната сигурност, на пряко подчинение на административния орган, съответно на ръководителя на Субекта, по чл. 1, ал. 1, т. 2 – 5, съгласно Закона за киберсигурност, чл. 21. (1) с което сe нарушават основните принципи, заложени в Закона за киберсигурност и Наредбата (НМИМИС).

 В чл. 30. (1) Дирекция "Административно-правни дейности" липсват важни задължения  от Приложение № 6 към чл. 3, ал. 2, т. 2 от НМИМИС:

9. Поддържа връзки с други администрации,организации и експерти, работещи в областта на информационната сигурност.

11. Уведомява за инциденти съответния секторен екип за реагиране на инциденти с компютърната сигурност в съответствие с изискването на чл. 31, ал. 1 (уведомяване за инциденти) от тази наредба.

14. Следи за появата на нови киберзаплахи (вируси, зловреден код, спам, атаки и др.) и предлага адекватни мерки за противодействието им.

15. Организира тестове за откриване на уязвимости в информационните и комуникационните системи и предлага мерки за отстраняването им.2.    В Чл. 26. (1) – на Служителят по сигурността на информацията, който е на пряко подчинение на министъра са възложени освен функциите в изпълнение на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и други, като защитата при бедствия, дейности по ОМП, длъжностно лице по защита на личните данни, несвойствени за тази длъжност, като част от тях са несъвместими с длъжността на ССИ – пример „Служителят по сигурността на информацията води регистратура за класифицираната информация и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицираната информация.“

ССИ не може да изпълнява и тази функция, тъй като съгласно закона се явява контролиращ орган.

Няма друг такъв пример, в устройствения правилник на което и да е министерство за такъв мултипрофилен служител. Напротив, навсякъде има разделение на отговорностите и функциите, било то на звено по сигурност и/или дирекция, отговорна за информационни системи и информационната сигурност или най малкото отделни служители, които изпълняват тези функции. За тях се изискват различна подготовка, експертиза и образование и на практика е невъзможно да бъдат съчетавани и изпълнявани от един служител, който да отговаря едновременно на изискванията на ЗЗКИ и ППЗЗКИ, на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, закона за защита при бедствия, да бъде и длъжностно лице по защита на личните данни и пр.

Съгласно ЗЗЛД длъжностно лице по защита на личните данни може да бъде и външен изпълнител, назначен на граждански или друг вид договор. Изобщо някой помислил ли е физически/професионално може ли да бъдат възложени/носени отговорности и изпълнявани толкова различни по вид задачи от един служител?

В Проекта за УП тези пропуски следва да се премислят отново и да се обособят отделни звена „Защита на класифицираната информация“ и звено/дирекция „Информационно осигуряване и сигурност“, на пряко подчинение на министъра, в което посочените по-горе членове да бъдат обвързани със съответните длъжности и щатове, в съответствие с НМИМИС  и Закона за киберсигурност, включващо и функциите на ССИ, съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ, ОМП, и задачите свързани с бедствия, аварии, тероризъм и защита на личните данни. В това звено/дирекция да бъдат включени и задачите свързани с внедряването на нови информационни и комуникационни технологии в Министерството, (поради факта че в никоя друга дирекция не са предвидени длъжности например ИТ служители или най-малкото експерти с ИТ насоченост, които да изпълняват функции по дигитализацията и автоматизирането на предоставяните административни услуги) организирането на дейността по информационното обслужване, в т. ч. организиране, администриране  и осигуряване техническата поддръжка на информационната и комуникационната инфраструктура на Министерството.

135 щата не са малко, но е много важно как ще се разпределят правилно отговорностите и задачите между различните звена.

25 март 2022 г. 21:37:35 ч.
Джанго

Младото ми тяло

Правя предложение за допълване на чл. 3, ал. 4 от УП. Огромен пропуск, който сам по себе си говори за невежеството на юристите, които са го писали.

Запишете, че правомощията на министъра и по време на командироване в страната също се изпълняват от заместник-министър на туризма. Ша ма слушате ей.

Пуснете един правен казус на създателите на този текст с въпрос какъв би бил акт, подписан от зам-министър, ако принципалът е командирован в страната, а няма изрична заповед за делегиране на правомощията или за заместване. Мисля, че ще се освободят места във вашето министерство.

Гешев ще ви оправи вас туристи такива !

29 март 2022 г. 22:37:57 ч.
Дельо Хайдутин

мината край Созопол

Какво да разбираме от разделянето на дирекцията по управление на плажовете, но запазването на останалите дирекции ? Бихте ли ни обяснили другари ?

Нима надушвате само там корупционни практики, а другаде не ...кажете честно...

Или цепите всичко или махате пашите, елементарно Уотсън ! И на десет да разделите една дирекция, ако директорите са си там, реформа няма.

Така че може да си наврете проекта там, където слънето не огрява :)

лека

29 март 2022 г. 23:33:37 ч.
Krali Marko

Коментар правя

Дельо Хайдутин, съгласен съм с теб братко ! Положението е загрижила се попадията, че изразснала на попа брада. Всичко е прах в отчите на хората. Могат без гимнаситки да сложат нови читави експерти и нещата да се случат, ама на...

Ето един пример точно с въпросната разцепена дирекция. Контролът е отделен, но въпреки това не са записали, кой ще контролира лицата от тази дирекция според повелята на чл. 8щ от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Замислете се защо. Явно искат да прикрият нещо. Може би тези функции ще се извършват от някои стари муцуни. Нека това да е моето предложение за допълване на УП. Да не кажете, че само глупости пиша.

От всяко дърво свирка не става и вие го показвате.

30 март 2022 г. 13:00:10 ч.
Флейта

Недоносче

Този, който е правил това "недоносче", ако е взел заплата, не сама трябва да я върне, но и да бъде наказан, глобен, осъден. Такова невежество от към нормативна уредба не е често срещано! Факт е, че това министерство от самото начало е с най-слабият екип, най-некадърни управляван, назаначенията са не само "шуро-баджанащина", ами са правени и с подкупи. Новият - стар главен секретар, за който уж трябваше да има проверка от АДФИ /https://www.abcnews.bg/bg/news/16425975114604/signal-na-bivshi-sluzhiteli-koruptsiyata-v-ministerstvoto-na-turizma-e-v-izobilie/ нищо повече не прочетохме да се е случило. Вършее си там, тормози и изнудва служителите. И министър Проданов знае. Н еси трайте, господа управляващи, ами намерет професионалисти, честни хора да  правят промяната! Не замазвайте положението с разделяне на дирекции, преливане на функции. Смешен проекто устройствен правилник! За всички, които разбират от държавна администрация. Разделянето на специализирана дирекция, разместване на отделите от общата администрация - ясно е за всеки - ще се оттървем от "другите", ще сложим нашите! Подмяната не прави промяната!  Все още имате възможност да очаровате избирателите си 

30 март 2022 г. 13:30:43 ч.
blackseaobserver

Множество грешки и пропуски

В публикувания проект на УП има множество грешки, пропуски и неточности.

Не става ясно и защо такава реорганизация се прави преди летния сезон- министърът на туризма сезонът ли ще следи или ще реорганизира администрацията? И двете, няма да стане.

Понеже очевидно организаторите на този сюжет имат нужда от безвъзмездна помощ- моля:

  1. В чл. 2 от проекта на УП е посочено, че министърът има обща компетентност. Вижте си чл. 25, ал. 1 от Закона за администрацията. Разпоредбата на чл. 2 от проекта на УП е незаконосъобразна.
  2. В Чл. 25. Ал.4, т. 4 е посочено, че  министерството разполага с „второстепенни разпоредители с бюджет“, а то не разполага с такива. Явно ви е останало като сте преписвали от друг УП. В същата алинея т. 6 трябва да си я допишете. Съставянето на АУАН е само началото на производството, регламентирано в ЗАНН. Или вашето ще приключва до това? 
  3. Дейностите по ЗОП са описани крайно недостатъчно и е налице пропуск. Пропуснато е описание на процеса на организиране и изпълняване на дейности по планирането и подготовката на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Възложителите носят отговорност за правилното прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане на резултатите по ОП, затова следва да се допише.
  4. Дейностите в чл. 30, ал. 1 от т. 21- 28 се отнасят за мрежовата и информационна сигурност, а същите не попадат в понятието административна дейност. Систематичното им място не е там и трябва да се промени.
  5. В чл. 38 от УП е посочено създаването на нова дирекция ‘Контролна и инспекционна дейност’. Видно от правомощията на министъра на туризма, описани в УП, същият не осъществява инспекционни дейности и такива не биха могли да бъдат осъществявани и от служители в неговата администрация. Каква е целта на създаването на тази дирекция?
  6. Отново за дирекция ‘Контролна и инспекционна дейност’- в чл. 38 само в т.8 от проекта е посочен контрол по Закона за туризма. Например чл. 176 от Закона за туризма предвижда различни хипотези, които трябва да се посочат на ниво Устройствен правилник.
  7. Никъде не са посочени функции на министъра на туризма във връзка с включване, изменение и изключване на проекти за държавни концесии в Актуализирания план за действие на държавните концесии и участието на МТ в Координационния съвет по концесиите. Това е една от промените които следва да се отразят, а не е.
  8. Закриването на дирекция „Управление на морските плажове“ и дословното прехвърляне на функциите и от действащия УП в двете дирекции по чл. 37 и 38, както и изменението на дейностите на дирекция „Туристическа политика“ и смесването им, подлежи на толкова бележки, че същите могат да бъдат направени само в друг формат.

30 март 2022 г. 16:30:28 ч.
TodiVass

Такаaaaaaa да видим :

 

Съгласно деистващият устройствен правилник /УП/.

дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси" 13 служители

 

Съгласно предложения проект за нов УП

Дирекция „Административно-правни дейности“ 21 служители

Дирекция „Управление на финансовите и човешки ресурси“ 12 служители

 

Предложения проект за УП предвижда увеличение от 13 на 33 служители за същите дейности, но вече разпределени в две дирекции  – какво налага това увеличение което поглъща всички предвидени в доклада на вносителя нови 20 щатни бройки?

Защо се прави това – може би защото през обществените поръчки , реклама и маркетинг се харчат милиони всяка година, а те ще се разпределят от тези нови хора? Също така тези нови хора ще решават съдебните производства свързани с концесиите с които ще могат да се преразпределят плажовете в полза на определени лица които трябва да получат парчета от раздадените преди това плажове.

Много се говори за това, че служители на министерството раздавали плажове като старателно се  укрива факта, че концесионерите на плажове се определят с решение на министерският съвет.

 

30 март 2022 г. 20:47:30 ч.
Krokotak_49

Пропуски в УП на МТ.

Защо в новия УП на министерството на туризма има грешки и съществени пропуски ....

Чл.25, ал.4 Инспекторатът изпълнява следните функции : 

1. изготвя стратегически и годишен план за дейнстта си, който предлага за утвърждаване на министъра; 

2. изготвя ежегоден отчет, съдържащ информация от извършваната от него контролна дейност, както и нарушенията на дисциплината, като анализира причините и условията за нарушенията и предлага мерки за отстраняването им; 

3. контролира спазването на предписанията, дадени от компетентните органи при извършвани проверки и одит.

4. извършва проверка по сигнали, молби и жалби на граджани и организации срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от министерството и от второстепенните разпоредители с бюджет.

Кои са второстепенните разпоредители към министъра на туризма? 

Защо не е написано основно задължение на инспектората при осъществяване на административния контрол, така важно за гражданите? 


(Закон за администрацията, чл.46 ал.4 т.11) 

11. (нова - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) извършва проверки по предоставянето на административни услуги;.

Защо министърът на туризма е ограничен в осъществаването на контролните функции върху дейността на подчинената му администрация, като числеността на звеното за вътрешен одит е 2 бройки, в нарушени на чл.14 ал.1, точка 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор?

Общата щатна численост на МТ е увеличена с 20 бройки......... Ще изпълни ли функциите си да подпомага организацията за постигане на целите й и звеното за вътрешен одит от 2 бройки?????!!!!!!!