Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

С предложения законопроект се целят изменения, свързани с редица постановени от Европейския съд по правата на човека („ЕСПЧ“, ,,Съдът“), осъдителни решения срещу България, установяващи нарушения на свободата на изразяването на мнения, регламентирана в чл. 10 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа (,,Конвенцията“). В  богатата си практика по темата ЕСПЧ изрично подчертава важността на разпространението на информация, както и на дебатите по въпроси от обществен интерес. Според Съда свободата на изразяване и политическият дебат стоят „в основата на концепцията за демократичното общество, която е залегнала в цялата Конвенция“. Анализът на постановените срещу България осъдителни решения показва, че по отношение на институтите на обидата и клеветата действащото българско законодателство не е съобразено с изискванията на Конвенцията и практиката на ЕСПЧ.


Дата на откриване: 15.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 14.4.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари