Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и във връзка с чл. 77 от АПК, чрез настоящото публикуване Община Девин предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по проекта за Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин.

Срокът за обсъждане е 14 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване, тъй като се касае за изключителен случай, по смисъла на чл. 26, ал. 4, изречение второ от ЗНА. Мотивите за изключителност на случая са настъпилите значителни промени в главните фактори, определящи цените за продажба на дървесина на корен и на добита дървесина (на склад) – повишени разходи за добив и за транспортиране на дървесината до мястото на продажба заради високите цени на горивата; повишени цени при продажба на дървесина и недървесни горски продукти от други собственици на гори в района, както и тенденциите за изменение на пазарните условия, в т.ч. повишен инфлационен индекс. Забавянето на всяко постъпление в общинския бюджет е предпоставка да се задълбочи и без това затрудненото финансово състояние на общината. Не на последно място, неотложността на промените е непосредствено свързана и със сезонния характер на дейностите в горските територии, общинска собственост.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Девин, в Центъра за административно обслужване, гр. Девин, ул. Орфей № 1, както и на електронния адрес на общината: obshtina@devin.bg


Дата на откриване: 10.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Девин
Дата на приключване: 24.3.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари