Обществени консултации

Проект на Наредба за изпълнение на стоманени конструкции

Причините, които налагат приемането на наредбата произтичат от необходимост от:

  • хармонизиране на националното законодателство с изискванията на техническите спецификации от приложното поле на Регламент (EC) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (OB, L88/5 от 4 април 2011 г.);
  • актуализация на изискванията - голяма част от действащите изисквания за изпълнение на стоманени конструкции не съответстват на съвременните нормативните изисквания за устойчивост на сградите и съоръженията, за пожарна безопасност, за опазване на околната среда и др.
  • отмяната на Правилата за изпълнение и приемане на видовете строителни и монтажни работи (ПИПСМР), в това число и на правилата за изпълнение и приемане на стоманени конструкции - ПИПСМР са приемани през 60-те и 70-те години на миналия век, съдържат остарели изисквания, цитират отменени български държавни стандарти и отраслови нормали.


Дата на откриване: 4.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 4.4.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 април 2022 г. 08:13:40 ч.
Energomontage

Коментари по Наредбата

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят техническите изисквания за изработка, монтаж, контрол и приемане на стоманени конструкции на сгради и строителни съоръжения, изпълнени на строителната площадка.- Само за изработени изцяло на строителния обект ли се отнася тази наредба.?

Чл13(3) т. 2 заваръчен сертификат съгласно изискванията на БДС EN 1090-2 . Ако производителя не извършва монтажни дейности не му е необходим този  сертификат. 

Таблица 4, Ред 17 (...) Препоръчва се отделните инструменти, предназначени само за неръждаема стомана и по-специални дискове за ъглошлайф и телени четки да са от аустенитна стомана - така написано може да се разбере, че дисковете за ъглошлайф трябва да са от аустенитна стомана, а такива няма. В допълнение - задължително, а не препоръчително, е използваните телени четки (или телени дискове) за неръждаеми стомани да са изработени от аустенитна стомана

Чл.27 (3) Технологичен процес за извършване на разкрой, който не отговаря на съответните изисквания (какви са тези изисквания? по ал. 1 или други?) не се използва, докато не се коригира и изпита успешно

Чл. 27  (6) Когато отрязаните ръбове на елементи подложени на умора не подлежат на допълнителни технологични операции (заваряване, обкантване и др.), се вземат допълнителни мерки, като е възможна и допълнителна механична обработка. - Това изискване следва да е упоменато от проектанта на чертежите на тези елементи, които са подложени на умора. Изпълнителят няма как да определи дали даден елемент е подложен на умора