Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 14  дневен срок  от датата на публикуване на настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър , Община Несебър приема предложения, становища и мнения по изготвеният проект. 
 
Срокът предвиден за предоставяне на становища и предложения по проекта е определен на 14 дни, като съображенията за съкратеният срок са следните:  С предложенията се предлага допълване и промяна на текстове в наредбата, които ще доведат до равнопоставеност и обективност при прилагане на критериите за оценяване на кандидатите и премахване на допуснатите технически грешки.
 


Дата на откриване: 17.2.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Несебър
Дата на приключване: 3.3.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари