Обществени консултации

Проект на Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция 2021-2027 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството стартира обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Република Турция 2021-2027 г. преди изпращането на програмния документ за официално одобрение до Европейската комисия.

МРРБ ще продължи да изпълнява функциите на Управляващ орган но програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция и през следващия програмен период 2021-2027 г.

 


Дата на откриване: 31.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 2.3.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 февруари 2022 г. 16:03:52 ч.
Илиана Савова

Превенцията на незаконната миграция в трансграничните райни

По приоритет ІІ 3: По-сигурен трансграничен регион България планира да похарчи близо 2 милиона евро за укрепване на капацитета за справяне с незаконната миграция.

Вместо "Гранична полиция" обаче за изпълнители са посочени ОДМВР Хасково, Ямбол и Бургас, чиито функции се изразяват да ескортират задържаните от тях нередовни мигранти до най-близкото СДВНЧ. Те не изпълняват производства по връщане, които са в ресора на Дирекция "Миграция", нито реадмисия, което спада в правомощията на ГД "Гранична полиция".

Дори разследването на каналджийството и трафика на хора се провежда от органите, на чиято територия е извършено престъплението - разбирайте, на границата, което отново води до органите на ГДГП.

Въпросът ми е какъв точно капацитет ще изграждат въпросните ОДМВР за противодействие на незаконната миграция в трансграничните зони и защо това ще струва 2 милиона на европейските данъкоплатци, между които и ние - българските граждани?

Не стига ли 1 милиард лева годишен  бюджет на МВР?

14 февруари 2022 г. 12:47:23 ч.
VeliAslan

от Спортен клуб по бойни изкуства Хикари Бургас

По П2 – ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН

 

Забелязваме, че по програмата няма предвидени средства насърчаване на приобщаващото развитие на младежите от двата гранични региона в областта на спорта. Разработване на съвместни регионални спортни дейности  и обмен на знания и опит между спортни организации от двата региона, действия за насърчаване на младото поколение към здравословен начин на живот и физическа активност, съвместни обучения и обмен на опит.

Сферата на младежта и спорта, които са ключови приоритети на ЕС, не са застъпени по никакъв начин в програмата, което виждаме като съществен недостатък.

 

25 февруари 2022 г. 10:24:00 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Българска стопанска камара подкрепя по принцип предложената рамка и приоритети на Програмата за трансгранично сътрудничество.

Считаме, че приоритетите отразяват основните предизвикателства пред микро-, малките и средни предприятия (ММСП) в трансграничния регион.

Планираната директна подкрепа за ММСП е от решаващо значение за задълбочаване на трансграничните бизнес връзки и възползването от възможностите, които трансграничното сътрудничество предоставя за решаването на общи проблеми и предизвикателства.

Оставаме на разположение за последващо сътрудничество и съвместна работа по осъществяване на заложените цели и постигане на планираните резултати на така изготвената Програма.