Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията

Очакваните резултати от въвеждането на промените, предложени с проекта на  Постановление за изменение на НПКДА са:

  • Ограничаване на възможността за необосновано нарастване на числеността на политическите кабинети на министрите. Потенциалният ефект е ограничаване на възможността за увеличаване на числеността на персонала в политическите кабинети с 98 щ. бр.;
  • Подобряване на организацията на осъществяваните дейности и ефективността на осъществявания от КРС контрол;


Дата на откриване: 31.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 2.3.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 февруари 2022 г. 12:41:04 ч.
Vladimir_Dukov

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за допълнение към проект на Постановление за изменение на Наредбата за прилагане на Кла

Уважаеми Госпожи и Господа,

Предлагам на Вашето внимание предложения за допълнение към проекта на Постановление за изменение на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, а именно:

В действащия към момента Класификатор на длъжностите в администрацията не е предвидена длъжността "държавен експерт" за териториалните звена на централната администрация, както следва: Експертно ниво 1Б - Държавен експерт в администрацията на Министерския съвет и на министерство.

Най-високото експертно ниво в териториалните звена на централната администрация, съгласно Класификатора, е Експертно ниво 5 - Главен експерт в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание и Държавен фонд "Земеделие".

Предлагам следната промяна:

В Класификатора, на ред 72, длъжностно ниво 5, към наименованието на длъжността за експертно ниво 1Б, да се добавят думите "...,както и в териториалните звена на централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание и Държавен фонд "Земеделие".

В Класификатора, на ред 264, длъжностно ниво 9, от наименованието на длъжността за Експертно ниво 5 да се премахнат думите "...и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание и Държавен фонд "Земеделие".

МОТИВИ:

Не е налице нормативен акт, с който на служителите в териториалните звена на централната администрация да се вменяват по-малки отговорности, да се изисква по-ниска експертиза или да се възлага по-малък обем работа, в сравнение със служителите в централната администрация.

Налице е дискриминация, на основание чл. 4, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация, поради това че първите търпят по-малко благоприятно третиране или са поставени в особено неблагоприятно положение, произтичащо от привидно неутрални разпоредба, критерий или практика.

С Уважение:

Владимир Дуков, главен експерт

Отдел "Югоизточен регион", ГД СППРР, МРРБ

03 февруари 2022 г. 12:37:22 ч.
EMILMITKOV

Прозрачност на всички доходи и всякакви плащания на пари от "народната баница" (народните пари)

Прозрачност - ежемесечно публикуване/обнародване в държавна интернет страница на всички доходи (заплати, бонуси, премии и др...), които се получават от работещите в "публичния сектор" (държавни и общински служби и предприятия) служители/работници...

 

04 февруари 2022 г. 13:18:39 ч.
joro112

Директива на ЕС и два български закона забраняват на служителите да искат копия на документи

Директива на ЕС и два български закона забраняват на служителите да искат копия на документи намиращи се при тях под заплаха от 5000лева, а при рецидив 10 000лева.Длъжни са сами да си набавят необходимите документи за производството.Докато няма наказани служители , ще има хортиен документооборот и повишен риск от корупция.Докато в закона за ограничаване на администрацията и административното регулиране върху стопански дейности има текст осигуряващ имунитет на служители заемащи изборни постове за бездействие и нарушения , няма да има наказващ орган , който да наказва служителите нарушаващи закона.

02 март 2022 г. 07:42:31 ч.
SS1990

Приложно поле на длъжността "сътрудник по УЕПП"

Във връзка с изпълнение на ангажиментите по Националния план за възстановяване и устойчивост ще има нужда от назначаване на допълнителни експерти със специфична експертиза за съответните проекти.

Поради това предлагам да се разшири приложното поле на длъжността "сътрудник по УЕПП" и да се направят необходимите промени в чл. 8 и др. от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, както и в ПМС 203 от 2010 г.