Обществени консултации

Проект на Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2021-2027 г.

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството стартира обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Република Северна Македония 2021-2027 г. преди изпращането на програмния документ за официално одобрение до Европейската комисия.

През следващия програмен период 2021-2027 г. МРРБ ще продължи да изпълнява функциите на Управляващ орган но програмата за трансгранично сътрудничество между България и Република Северна Македония.

Над 31,1 млн. евро е общият финансов ресурс на програмата, който ще бъде инвестиран в съвместни проекти между България и Република Северна Македония за изграждане и развитие на зелени площи и подобряване връзките между тях, директна подкрепа на МСП за повишаване на производствения капацитет и конкурентоспособност, дигитализация, подобряване на мобилността и транспортната инфраструктура чрез системи за алтернативно придвижване. 


Дата на откриване: 27.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 28.2.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 февруари 2022 г. 10:23:50 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Българска стопанска камара подкрепя по принцип предложената рамка и приоритети на Програмата за трансгранично сътрудничество.

Считаме, че приоритетите отразяват основните предизвикателства пред микро-, малките и средни предприятия (ММСП) в трансграничния регион.

Планираната директна подкрепа за ММСП е от решаващо значение за задълбочаване на трансграничните бизнес връзки и възползването от възможностите, които трансграничното сътрудничество предоставя за решаването на общи проблеми и предизвикателства.

Оставаме на разположение за последващо сътрудничество и съвместна работа по осъществяване на заложените цели и постигане на планираните резултати на така изготвената Програма.