Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Правилник за работата на фонд „Култура“ на Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящия проект, за предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Правилник за работата на фонд „Култура“ на Община Бургас, приет с решение на Общински съвет - Бургас, по т.5, Протокол № 25/ 28.09.2021 г. 
На основание чл. 26, ал. 4, предл. второ от Закона за нормативните актове и с оглед сроковете за работа на Комисията по оценка, предвидени в чл. 20, ал. 1, т.3, чл. 23, чл. 24 и §7 от ПЗР на Правилника за работата на фонд „Култура“ на Община Бургас, и необходимостта от тяхната промяна, поради липсата на приет бюджет на Община Бургас за 2022г, срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации е намален на 14 дни.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас до Зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” №26 или на следния електронен адрес: p.parushev@burgas.bg.
 


Дата на откриване: 27.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 10.2.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари